Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Sweden AB: Generic ny leverantör av meddelandelösningar till Försäkringskassan

07:30 / 14 September 2020 Generic Press release

Generic har vunnit en offentlig upphandling från Försäkringskassan avseende ramavtal för SMS. Uppdraget består i att leverera meddelandetjänster med allra högsta krav avseende datalagring, säkerhet och personuppgiftsbehandling. Lösningen består bland annat av SMS notifieringar via API och webbportal, e-identifiering och prenumerationstjänster. Avtalet löper över två år med option på förlängning på ytterligare två år. Ramavtalet öppnar även för beställningar från andra myndigheter. Affären är värderad till ca 4,5 MSEK på årsbasis.

"Försäkringskassan har i denna upphandling ställt de mest rigorösa och långtgående kraven på säkerhet och databehandling vi hittills sett. Man till exempel valt att inte godkänna aktörer som kan omfattas av den så kallade CLOUD Act. Det är första gången vi ser detta krav, vilket är en tydlig indikator på hur myndigheter och statliga verk kommer att formulera sina krav framöver" säger Jonas Jegerborn, VD för Generic AB.

Försäkringskassan är en av landets största myndigheter med ca 14 000 medarbetare. Försäkringskassan administrerar de försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen i Sverige. Socialförsäkringen är samhällets ekonomiska trygghetssystem. Totalt administrerar myndigheten närmare femtio olika förmånsslag inom socialförsäkringen. 

Generic är ett teknikbolag med en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden  branscher och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget grundades 1993 och är noterat på OMX First North (GENI).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/