Generic Sweden AB  Delårsrapport  Januari - Juni 2017

08:00 / 18 augusti 2017 Generic Pressmeddelande

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Generic Sweden AB (publ)

Andra kvartalet 2017 - Kvarvarande verksamhet, jämförbara siffror
 • Nettoomsättningen uppgick till 12,8 MSEK (12,9 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,9 MSEK).
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,3 MSEK (0,6 MSEK).
 • Resultat från avvecklad konsultverksamhet -8,8 MSEK.
 • Periodens totalresultat uppgick till -8,6 MSEK (1,4 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till - 0,70 SEK (0,12 SEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -0,1 MSEK (-5,3 MSEK).
Januari - juni 2017 - Kvarvarande verksamhet, jämförbara siffror
 • Nettoomsättningen uppgick till 25,3 MSEK (25,7 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (2,0 MSEK).
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,7 MSEK (1,3 MSEK).
 • Resultat från avvecklad konsultverksamhet - 8,8 MSEK.
 • Periodens totalresultat uppgick till - 8,1 MSEK (2,7 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till - 0,66 SEK (0,22 SEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 2,3 MSEK (-1,4 MSEK).

 

Notera

Informationen är sådan som Generic Sweden ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 den 18 augusti 2017. 

Generic Sweden AB (publ) grundades 1993 och är idag en renodlad telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messit. Telekomverksamheten omsatte c:a 50 Mkr under 2016 och har 16 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.