Telekomverksamhet med hög tillförlitlighet

GENERIC

Generic Sweden AB grundades 1993 och är idag en renodlad telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med extra hög tillförlitlighet, där det egna nätet möjliggör att kritisk kommunikation hanteras. Kunderna återfinns bland annat inom samhällskritiska funktioner som polisen, räddningstjänsten, sjukvården samt inom landsting och kommuner.

Nyckeltal

GENERIC

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 52,8 57,4 57,8
Omsättningstillväxt -48,6% 8,8% 0,6%
Rörelseresultat MSEK 5,3 6,5 6,6
Rörelsemarginal 10,1% 11,3% 11,4%
Vinst per aktie KR -0,52 0,40 0,42
Utdelning per aktie KR 1,07 0,31 0,30
Eget kapital MSEK 33,7 26,4 27,8
Soliditet 65,7% 60,8% 63,7%
Nettoskuld MSEK -17,7 -10,6 -9,9
Antal miljoner aktier 12,3 12,3 12,3

Värdering

GENERIC

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 12,6 0,0 14,3 13,8
P/BV (x) 1,6 1,7 2,7 2,5
EV/S (x) 0,5 0,7 1,0 1,1
EV/EBITDA (x) 6,0 6,9 8,1 8,5
EV/EBIT (x) 7,5 8,0 9,2 9,3
Direktavkastning (%) 5,4% 23,4% 5,4% 5,2%