Telekomverksamhet med hög tillförlitlighet

GENERIC

Generic Sweden AB grundades 1993 och är idag en renodlad telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med extra hög tillförlitlighet, där det egna nätet möjliggör att kritisk kommunikation hanteras. Kunderna återfinns bland annat inom samhällskritiska funktioner som polisen, räddningstjänsten, sjukvården samt inom landsting och kommuner.Nyckeltal

GENERIC

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
52,8 55,6 56,0
Omsättningstillväxt
-48,6% 5,4% 0,6%
Rörelseresultat MSEK
4,9 6,1 6,2
Rörelsemarginal
9,2% 11,1% 11,2%
Vinst per aktie KR
-0,56 0,39 0,40
Utdelning per aktie KR
1,00 0,30 0,30
Eget kapital MSEK
33,7 26,2 27,4
Soliditet
65,7% 60,6% 63,8%
Nettoskuld MSEK
-17,7 -7,3 -6,8
Antal miljoner aktier
12,3 12,3 12,3