Kalender & Ägare

Greater Than

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Delårsrapport Q1 17 maj 2017
Delårsrapport Q2 23 aug 2017
Delårsrapport Q3 24 nov 2017
Bokslutskommuniké Q4 23 feb 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2017-12-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Sten Forseke 40,5 % 40,5 %
Holmgren Group AB 8,4 % 8,4 %
Handelsbanken Fonder 7,6 % 7,6 %
Roger Karlsson 6,1 % 6,1 %
Karin Forseke 3,6 % 3,6 %
Roosgruppen AB 2,8 % 2,8 %
Henrik Ekelund 2,3 % 2,3 %
Maurizio Bonelli 2,2 % 2,2 %
Hans Leif Johansson 1,7 % 1,7 %
Anders Lindelöf 1,1 % 1,1 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.