Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Handicare

Handicare

Handicare Group utser Carnegie till likviditetsgarant

08:00 / 16 July 2018 Handicare Press release

Handicare Group AB (publ) (Nasdaq Stockholm: Handi) har ingått avtal med Carnegie Investment Bank om att Carnegie ska agera likviditetsgarant i bolagets aktie från och med idag den 16 juli 2018. 

Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien och minska differensen mellan köp och säljkurs. Avtalet innebär i korthet att likviditetsgaranten ställer köp- och säljkurs i Handicare Group ABs aktie och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktier till dessa kurser.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Boel Sundvall, Investor Relations
Telefon: +46 723 747 487 

E-post: boel.sundvall@handicare.com

 

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning sker på sex platser i Nordamerika, Asien och i Europa. Under tolvmånadersperioden fram till mars 2018 uppgick intäkterna till 283 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 8,7%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 200 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/