Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Handicare

Handicare

Staffan Ternström utnämnd till ny VD och koncernchef för Handicare Group

18:45 / 13 August 2018 Handicare Press release

Styrelsen för Handicare Group har utnämnt Staffan Ternström till ny VD och koncernchef för Handicare. 

Staffan Ternström har en gedigen bakgrund som kunnig kommersiell företagsledare inom medicinteknik. De senaste fyra åren har han arbetat som EVP Global Commercial and Strategy för Mölnlycke Healthcare. Innan dess var han under nästan 25 år verksam i olika befattningar inom Johnson & Johnson bland annat som President Cordis EMEA, VP Emerging Markets, DACH and Nordics, samt andra seniora befattningar, stationerad i Belgien och Sverige.

Staffan Ternström är född 1965 och har en civilekonomexamen från Göteborgs universitet.  

"På styrelsens vägnar vill jag välkomna Staffan till befattningen som VD och koncernchef för Handicare Group. Med Staffan Ternström får Handicare en VD och koncernchef som i sina tidigare befattningar har visat på ett starkt ledarskap och en strategisk förmåga och som är väl förtrogen med att verka i en global medicinteknisk miljö", säger Lars Marcher, styrelseordförande Handicare Group AB.

Steffan Ternström tillträder som VD och koncernchef den 14 augusti 2018.

 

Presskontakt:

Lars Marcher

Tel: + 45 5136 2490 (http://tel:+45%205136%202490

lm@ambu.com 

Boel Sundvall
Tel: +46 723 747 487 

boel.sundvall@handicare.com

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2018 kl. 18:45 CET.
    

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning sker på sex platser i Nordamerika, Asien och i Europa. Under tolvmånadersperioden fram till mars 2018 uppgick intäkterna till 283 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 8,7 %. Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 200 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/