Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Handicare

Handicare

VD och koncernchef AsbjØrn Eskild lämnar Handicare Group

08:00 / 6 August 2018 Handicare Press release

VD och koncernchef i Handicare Group, Asbjørn Eskild har meddelat styrelsen att han beslutat lämna Handicare Group av personliga skäl. Asbjørn har en uppsägningstid om sex månader och sista arbetsdag är ännu inte fastställd. Sökandet efter en efterträdare kommer påbörjas.

"På styrelsens vägnar vill jag tacka Asbjørn för hans värdefulla bidrag till Handicare genom åren, inte minst före och under den intensiva processen inför noteringen på Nasdaq Stockholm i oktober 2017. Såsom tidigare kommunicerats kommer bolagets resultat för andra kvartalet presenteras den 14 augusti. Dagens kommunikation är enbart relaterad till Asbjørn Eskilds beslut att lämna Handicare. Vår befintliga affärsplan och finansiella mål kvarstår oförändrade", säger Lars Marcher, styrelsens ordförande.

För ytterligare information:

Lars Marcher, styrelseordförande
Tel: +47 905 63 304
lm@ambu.com 

Boel Sundvall, IR

Tel: +46 723 747 487 

boel.sundvall@handicare.com

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,för offentliggörande den 6 augusti 2018 kl. 08.00 CET.
    

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning sker på sex platser i Nordamerika, Asien och i Europa. Under tolvmånadersperioden fram till mars 2018 uppgick intäkterna till 283 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 8,7 %. Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 200 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/