Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Handicare

Handicare

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Ny CFO Handicare Group AB - Pernilla Lindén

Pernilla Lindén har idag utsetts till Chief Financial Officer (CFO) på Handicare Group AB, då Stephan Révay har beslutat att lämna företaget.
...

16:30 / 12 Jun Handicare Press release

Årsstämma i Handicare Group AB (publ)

Aktieägarna i Handicare Group AB (publ), 556982-7115, ("Handicare") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 klockan 13.00 på Tändstic...

12:00 / 8 Apr Handicare Press release

Bokslutskommuniké 2018

Stabil organisk tillväxt men lägre marginal för fjärde kvartalet 2018
Fjärde kvartalet
Intäkterna ökade till 73,9 MEUR (70,4)
...

08:00 / 6 Feb Handicare Press release