Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Handicare

Handicare

Inbjudan till presentation av Handicares Bokslutskommuniké 2018

12:12 / 28 January 2019 Handicare Press release

Den 6 februari klockan 08.00 offentliggör Handicare Bokslutskommuniké 2018. Klockan 10.00 samma dag håller bolaget en telefonkonferens där VD och koncernchef Staffan Ternström presenterar rapporten tillsammans med CFO Stephan Révay. Efter presentationen följer en frågestund. Presentationen sker på engelska.

Bokslutskommunikén samt presentation kommer att finnas tillgängliga på www.handicaregroup.com/investerare. Efter avslutat konferenssamtal kommer det finnas en inspelning på bolagets hemsida. För att deltaga i konferensen, vänligen registrera er på nedanstående länk där ni också erhåller telefonnummer att ringa in på. http://emea.directeventreg.com/registration/3359669 Ange konferens ID-nummer 3359669. 

Om Handicare

Handicare Group erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare Group är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning sker på sex platser i Nordamerika, Asien och i Europa. Intäkterna uppgick 2017 till MEUR 284,3. Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 200 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/