Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Handicare

Handicare

Handicare Group AB: CEO Staffan Ternström blir tillförordnad President Nordamerika

17:00 / 22 November 2019 Handicare Press release

VD Staffan Ternström ersätter med omedelbar verkan Tom Vorpahl som President för Handicare Nordamerika. Tom Vorpahl har valt att lämna Handicare.

"Vi har tagit fram en förbättringsplan för Patient Handling i Nordamerika som fallit väl ut i Kanada, men som inte nått samma genomslag i USA. Ambitionen är att säkerställa planens genomförande.

Att Tom lämnar är beklagligt, men ger mig möjlighet att med stöd av den befintliga organisationen accelerera och säkerställa genomförandet av förändringsarbetet i Nordamerika.", säger Staffan Ternström, VD Handicare.

För mer information, kontakta:
Mattias Hakeröd, EVP HR & Corporate Communications, +46 707643590
Staffan Ternström CEO, +46 725490029
 
Om Handicare
Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fem platser i Nordamerika, Asien och i Europa. Under tolvmånadersperioden fram till mars 2019 uppgick intäkterna till 292 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 7,6%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 200 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/