Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Handicare

Handicare

Handicare Group AB (publ) fortsätter att renodla, avyttrar danska Handicare Auto A/S

15:13 / 16 December 2019 Handicare Press release

Som en del i den strategiska översyn som kommunicerades i samband med Q3-rapporten har Handicare idag tecknat avtal om att sälja samtliga aktier i danska Handicare Auto A/S till Auto Solutions ApS. Försäljningen av Handicare Auto Danmark är ytterligare ett steg i renodlingen av Handicares verksamhet, med fokus på lönsam tillväxt.

"Vi tror att Auto Solutions ApS kompletterar verksamheten på ett bättre sätt och att de tillsammans med personalen i Handicare Auto Danmark kan fortsätta att utveckla affären och bli en ännu starkare partner för kunder och leverantörer.", säger Staffan Ternström, Koncernchef och VD för Handicare.

Dotterbolaget Handicare Auto A/S, som främst erbjuder handikappanpassning av bilar i Danmark, har 54 anställda och omsatte 147.7 MDKK (19.8 MEUR) under tolvmånadersperioden fram till september 2019. Verksamheten som ingick i affärsområdet Accessibility har haft lönsamhetsproblem under samma period.

"Jag är mycket glad över att välkomna Handicare Auto Danmark till Auto Solutions-familjen. Tillsammans med Handicare Auto Danmark stärker vi nu vår position på den danska marknaden och vi ser fram emot att tillsammans med ledning och medarbetare fortsätta att utveckla Auto-verksamheten.", säger Kenneth Peter Jensen, VD på Auto Solutions ApS.

Priset uppgick till 25 MDKK (3.3 MEUR) på skuldfri basis (Enterprise value), vilket motsvarar en EV/justerad EBITA-multipel på 11,5 för helåret 2018. Transaktionen utlöser en nedskrivning av goodwill och andra immateriella tillgångar och medför en realisationsförlust om cirka -75 MDKK (cirka -10 MEUR), vilken kommer att belasta resultatet i fjärde kvartalet 2019.
 

Transaktionen genomförs den 16 december 2019 med omedelbart tillträde.

Den strategiska översynen av Handicare Group fortsätter enligt plan.

 

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fem platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under tolvmånadersperioden fram till september 2019 uppgick intäkterna till 271 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 7,0%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 100 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/