Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Handicare

Handicare

Handicare Group AB: Inbjudan till presentation av Handicares Bokslutskommuniké 2019

14:55 / 5 February 2020 Handicare Press release

Inbjudan till presentation av Handicares Bokslutskommuniké 2019

Den 12 februari 2020 klockan 08.00 offentliggör Handicare sin bokslutskommuniké för 2019. Klockan 10.00 samma dag håller bolaget en telefonkonferens där VD och koncernchef Staffan Ternström presenterar rapporten tillsammans med CFO Pernilla Lindén. Efter presentationen följer en frågestund. Presentationen sker på engelska.

Bokslutskommunikén samt presentation kommer att finnas tillgängliga på www.handicaregroup.com. Efter avslutat konferenssamtal kommer det finnas en inspelning på hemsidan. För att deltaga i konferensen, vänligen registrera er på nedanstående länk där ni också erhåller telefonnummer att ringa in på. http://emea.directeventreg.com/registration/2854228

Ange konferens ID-nummer 2854228.

För mer information, vänligen kontakta:
Pernilla Lindén, CFO & Investor relations
E-post: ir@handicare.com

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fem platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under tolvmånadersperioden fram till september 2019 uppgick intäkterna till 271 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 7,0%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 100 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/