Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Handicare

Handicare

Styrelsen i Handicare Group AB skjuter på förslag om utdelning för 2019

21:30 / 1 April 2020 Handicare Press release

Till följd av den snabba spridningen av coronaviruset Covid-19 råder ett exceptionellt läge för människor, samhälle och företag. Som tidigare kommunicerats vidtar Handicare en rad åtgärder för att anpassa verksamheten till de i nuläget bedömda konsekvenserna av Covid-19 (Corona) pandemin. Handicare har en fortsatt stark finansiell position och likviditet. 

Givet rådande omvärldsklimat och osäkerheten kring de kommande ekonomiska effekterna av Covid-19 har styrelsen beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om en utdelning om 0,07 EUR per aktie. Styrelsen har ambitionen att kalla till extra bolagsstämma andra halvåret 2020 för att besluta om utdelning. Det slutliga ställningstagandet avseende utdelningen sker när effekterna av den pågående Covid-19 pandemin bättre kan överblickas.

 

För mer information, kontakta:

Staffan Ternström, CEO, tel. +46 725 490 029
Pernilla Lindén, CFO, +46 708 775 832

 

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 april 2020 kl. 21.30 CET.

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fem platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under helåret 2019 uppgick intäkterna till 271 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 7,8%. Antalet medarbetare uppgick till 1 040 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/