Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

HANZA: Slutlig teckning i optionsprogram och förändring av antalet aktier

07:45 / 31 January 2019 Hanza Press release

HANZA Holding AB (publ) ("HANZA") antog år 2016 ett optionsprogram med rätt att teckna aktier under perioden november till december 2018. Optionsprogrammet omfattade totalt 896 000 optioner varav 793 000 optioner tecknades och registrerades under december 2018. Teckningskursen i optionsprogrammet uppgick till 11,14 SEK per aktie.

Under slutet av december skedde teckning för resterande 103 000 optioner, vilka registrerats hos bolagsverket under janueri 2019. På grund av ovanstående påkallade teckningsoptioner har antalet aktier i HANZA ökat med 110 210 och per den 31 januari 2019 uppgår det totala antalet aktier i HANZA därmed till 29 979 928. Genom teckningen har HANZA tillförts en emissionslikvid om 1,2 MSEK och ökat aktiekapitalet med 11 021,0 SEK till 2 997 992,80 SEK.

 

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/