Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

HANZA tecknar globalt tillverkningsavtal med Epiroc

08:49 / 4 February 2019 Hanza Press release

HANZA Holding AB (publ) har tecknat ett globalt tillverkningsavtal med Epiroc avseende leveranser av monterad mekanik och delsystem till företagets gruvmaskiner. Avtalet är flerårigt.

- Epiroc har lanserat ett omfattande hållbarhetsarbete för att bidra till minskad global miljöpåverkan, HANZAs affärsmodell med tillverkningskluster som kan producera kompletta system minskar transporter och ökar utnyttjandet av resurser, vilket hjälper oss i det arbetet, säger Martin Karlsson, Global Strategic Sourcing Manager på Epiroc. HANZA har en väldigt stor bredd i sitt erbjudande vilket gör att vi kan reducera antalet leverantörer och istället öka förädlingsgraden. Detta ger skalfördelar för oss samtligt som vår leverantör får en större affär med ett större helhetsåtagande.

Epiroc är en ledande produktivitetspartner inom bergbrytning-, infrastruktur- och naturresursindustrin. Bolaget omsätter ca 31 miljarder SEK (2017) och har ca 13000 anställda (2017).

Det nya globala tillverkningsavtalet omfattar monterad mekanik och delsystem till bolagets olika monteringsanläggningar. Implementationen påbörjas omgående och tillverkning kommer att ske på flera av HANZAs fabriker globalt.

- Epiroc är en mycket intressant kund för oss, då vår närhet kan kombineras med konkurrenskraftig tillverkning inom olika teknlogier, säger Thomas Lindström, Senior Vice President, Head of Business Solutions på HANZA, självklart känns det roligt att även kunna bidra till genomförandet av deras strategi framåt.

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 1,8 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/