Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

HANZA Group: Handeln i HANZAs aktier inleds i dag på Nasdaqs huvudlista

08:30 / 25 March 2019 Hanza Press release

HANZA Holding AB (publ) - Nordens första tillverkningsstrateg - upptas idag till handel på Nasdaq Stockholm

Aktien kommer att handlas på Nasdaq Stockholms Small Cap-segment med oförändrat kortnamn (HANZA) och ISIN-kod (SE0005878543). Det har inte skett någon kapitalanskaffning eller emission av nya aktier i samband med listbytet, och aktieägare i HANZA behöver inte vidta några åtgärder. Prospektet som har publicerats i samband med listbytet finns tillgängligt på bolagets hemsida www.hanza.com (http://www.hanza.se) .

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 1,8 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/