Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

HANZA Group: HANZA offentliggör prospekt i samband med byte till Nasdaqs huvudlista

11:26 / 21 March 2019 Hanza Press release

HANZA Holding AB ("HANZA") ­- Nordens första tillverkningsstrateg - offentliggjorde den 15 mars att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att HANZAs aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Det prospekt som har upprättats i samband med listbytet har i dag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på HANZAs hemsida, www.hanza.com.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är måndagen den 25 mars 2019 och sista dag för handel på Nasdaq First North Premier är fredagen den 22 mars 2019. Aktien kommer att handlas i Small Cap-segmentet med oförändrat kortnamn (HANZA) och oförändrad ISIN-kod (SE0005878543). Det sker ingen kapitalanskaffning eller emission av nya aktier i samband med listbytet och aktieägare i HANZA behöver inte vidta några åtgärder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Stenfors, VD, tel: +46-709 50 80 70, e-post: erik.stenfors@hanza.com 
Lars Åkerblom, CFO, tel: +46-707 94 98 78, e-post: lars.akerblom@hanza.com

 

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 1,8 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/