Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i HANZA Holding AB

11:32 / 26 July 2019 Hanza Press release

Flaggningsmeddelande i HANZA Holding AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556748-8399 HANZA Holding AB
Instrument SE0005878543 Common shares
Innehavare RITTER Beteiligungs GmbH
 
Före transaktionen
Antal aktier 0
Antal rösträtter 0
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2019-07-25
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 3 000 000
 - direkt innehavda rösträtter 3 000 000
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 8,82874 %
 - direkt innehavda rösträtter 8,82874 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 8,82874 % 3 000 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 8,82874 % 3 000 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 3 000 000
 - andel av rösträtter 8,82874 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn M. Wagner
 - telefon +49-2088596411
 - mejl m.burghard@gfupo.de
 
Kommentar
Directed share issue with payment in kind in connection with HANZA's acquisition of Ritter.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/