Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

HANZA Group: Nytt aktiekapital och antal aktier i HANZA Holding

10:00 / 30 August 2019 Hanza Press release

HANZA Holdings apportemission om 3 000 000 aktier som genomfördes i samband med förvärvet av RITTER Elektonik GmbH har registrerats hos Bolagsverket. Bolagets registrerade aktiekapital har efter emissionen ökat med 300 000 SEK och uppgår till 3 397 993 SEK. Det totala antalet aktier i HANZA Holding AB (publ) uppgår per idag den 30 augusti 2019, den sista handelsdagen i månaden, till 33 979 928 stycken. Endast ett aktieslag finns.

 

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt, erbjuder bolaget kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt produktägande bolag. HANZA grundades år 2008 och omsätter på årsbasis ca. 2,3 miljarder kronor, inklusive genomförda förvärv 2019. HANZA har egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge, SAAB Defense och Siemens.
Läs mer på www.hanza.com

Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/