Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

Hanza Holding AB: HANZAs valberedning inför årsstämman 2021 utsedd

08:34 / 22 October 2020 Hanza Press release

Enligt beslut på HANZA Holding ABs senaste årsstämma ska en valberedning på fyra ledamöter, inklusive styrelsens ordförande, utses av de tre röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna. Då en av huvudägarna tillika är styrelsens ordförande, och därmed redan har en plats i Valberedningen, har denne avstått från sin rätt att nominera en ledamot till förmån för den fjärde största aktieägaren.

Valberedningen inför årsstämman 2021 är nu utsedd och består av följande ledamöter:
  • Per Holmberg, valberedningens ordförande, utsedd av Ritter Beteiligungs GmbH
  • Gerald Engström, eget innehav
  • Massimo Franzé, eget innehav
  • Francesco Franzé, styrelsens ordförande

Valberedningens ledamöter är utsedda av aktieägare i HANZA Holding AB som sammanlagt representerar cirka 40 procent av antalet aktier och röster i HANZA Holding AB per den 31 augusti 2020.

Valberedningen ska inför årsstämman 2021 lägga fram förslag till beslut i följande frågor: Val av ordförande vid stämman, styrelsens ordförande och ledamöter, revisorer, ersättningar till styrelse och revisorer samt principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2022. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 samt på bolagets hemsida www.hanza.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@hanza.com(rubricera e-post med "Valberedningen"). För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2021.

HANZAs nästa årsstämma kommer att hållas i bolagets nya lokaler i Kista måndagen 26 april, 2021. En begäran om att få ett ärende behandlat på stämman ska ske skriftligen och ska ha inkommit senast den 15 mars 2021 för att kunna tas in i kallelsen.

Om HANZA:

HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna  fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.
HANZA grundades år 2008 och omsatte år 2019 över 2 miljarder kronor. Bolaget har egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.
Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge,
Oerlikon, SAAB och Siemens.
HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information: www.hanza.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/