Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

Hanza Holding AB: HANZA anpassar årsstämman och bjuder in till telefonkonferens

10:50 / 15 April 2020 Hanza Press release

HANZA Holding AB (publ), en tillverkningsstrateg noterad på Nasdaq Stockholm, kommer på grund av spridningen av covid-19 att begränsa omfattningen av bolagets årsstämma den 27 april 2020.
En kombinerad presentation och telefonkonferens för aktieägare, analytiker och media kommer att hållas dagen efter stämman, tisdag den 28 april, kl. 09.00. 

För att minska risken för spridning av coronaviruset (covid-19) anpassar HANZA den kommande årsstämman den 27 april 2020 enligt följande:
  • Lokalen öppnas och inregistrering till årsstämman påbörjas klockan 15.45.
  • Ingen förtäring kommer att serveras.
  • Anförande av VD kommer att förkortas.
  • Inga externa gäster kommer att bjudas in.
  • Det kommer inte finnas möjlighet till diskussioner med bolagets ledning vare sig före eller efter årsstämman.

 

HANZA avser att genomföra en kort och effektiv årsstämma, utan att inskränka på aktieägarnas rättigheter. Aktieägare uppmanas att överväga möjligheten att delta genom ombud i stället för att närvara fysiskt. HANZA kommer att använda den tillfälliga lag som underlättar fullmakt till ett särskilt utsett ombud, se vidare information nedan.

Särskilt uppmanas aktieägare som uppvisar symptom på smitta (t.ex. feber, hosta, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), som har befunnit sig i ett område med smittspridning, eller som tillhör en riskgrupp att inte deltaga, utan rösta via ombud. Vänligen följ Folkhälsomyndighetens fortsatta information och rekommendationer: www.folkhalsomyndigheten.se

HANZA kommer samma dag som årsstämman, den 27 april 2020, att publicera sin delårsrapport för det första kvartalet 2020. En utvidgad version av årsstämmans presentation, som även omfattar första kvartalet 2020, kommer att ges av Bolagets ledning vid en telefonkonferens den 28 april kl. 9.00 där det också finns möjlighet att ställa frågor. Bolaget välkomnar aktieägare, analytiker och media att deltaga.

Telefonnummer till konferensen den 28 april kl. 9.00: 
Sverige: +46 8 566 426 95
Storbritannien: +44 333 300 9269
USA: +1 833 526 8382

Webbsändning: https://tv.streamfabriken.com/hanza-q1-2020 (https://tv.streamfabriken.com/hanza-q1-2020%20)

Information: https://financialhearings.com/event/12862

 

Närvaro på årsstämman genom ombud

HANZA kommer att använda den tillfälliga lag som Riksdagen beslutade om den 3 april 2020 och som träder i kraft den 15 april 2020, i syfte att genomföra årsstämma på ett sådant sätt att risken för spridning av viruset minimeras.

HANZA kommer i enlighet med denna lag att samla in fullmakter från aktieägarna till en av styrelsen utsedd person, enligt ett särskilt fullmaktsformulär som finns tillgängligt på HANZAs hemsida från och med den 16 april, 2020.

Utöver att fullmakten tillsänds HANZA med post, kommer HANZA att godta att ett undertecknat fullmaktsformulär i original skannas eller fotograferas och skickas till företaget med e-post.

Ytterligare information finns på Bolagets hemsida www.hanza.com

Om HANZA:

HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom produktionsanläggningar med olika tillverkningsteknologier grupperade i lokala kluster samt rådgivningstjänster, skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt kunderna. Detta betyder att vi bidrar till en bättre och mer hållbar framtid. Bolaget grundades 2008 och omsätter idag över 2 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland våra uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Oerlikon, Saab och Siemens.

HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information: www.hanza.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/