Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

Hanza Holding AB: HANZA avyttrar en del av verksamheten i Åtvidaberg till den tidigare ledningen

12:29 / 18 June 2020 Hanza Press release

HANZA Holding AB (publ) har som tidigare meddelats varslat samtlig personal i Åtvidaberg, då HANZA konsoliderar sin elektroniktillverkning i Sverige till Årjäng. I dag har dock ett avtal tecknats som medför att viss verksamhet blir kvar i Åtvidaberg, i ett nytt bolag som ägs av den tidigare ledningen.

HANZA vidtog i april i år en rad åtgärder för att möta en osäker efterfrågan inom vissa kundsegment, orsakad av covid-19-pandemin. Bland annat varslades bolagets personal i Åtvidaberg, ca. 30 personer, i syfte att samordna den svenska elektroniktillverkningen till HANZAs produktionsanläggning i Årjäng.

I dialog med HANZA har ledningen i Åtvidaberg nu startat ett nytt bolag som har tecknat ett avtal med HANZA om att förvärva vissa delar av tillgångarna och anställa delar av personalen. Vidare har ett antal kunder erbjudits fortsatt tillverkning i det nya bolaget i Åtvidaberg.

"Vi är mycket nöjda med att ha utarbetat en plan tillsammans med ledningen och vissa kunder", säger Erik Stenfors, VD, HANZA. "Det medför att viss verksamhet blir kvar i Åtvidaberg på ett sätt som är bra för alla parter."

"HANZA har en bra företagskultur som också återspeglas i diskussionen efter beslutet att konsolidera elektroniktillverkningen till Årjäng", säger Anders Larsson, tidigare produktionschef i HANZA Åtvidaberg och nu medgrundare av det nya bolaget i Åtvidaberg. "Vårt nya bolag kommer att vara en bra partner för mindre serier av kretskortstillverkning, utan att konkurrera med HANZA affärsmodell".

Den nuvarande verksamheten i Åtvidaberg bedöms vara helt uppdelad mellan HANZA i Årjäng och det nya bolaget i Åtvidaberg senast den 1 oktober 2020. De tidigare aviserade kostnaderna för HANZAs åtgärdsprogram påverkas inte väsentligt av detta avtal.

Om HANZA:

HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna  fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.
HANZA grundades år 2008 och omsatte år 2019 över 2 miljarder kronor. Bolaget har egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.
Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge, Oerlikon, SAAB och Siemens.
HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information: www.hanza.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/