Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

Hanza Holding AB: HANZA erhåller certifikat för informationssäkerhet

15:58 / 15 December 2021 Hanza Press release

HANZA Holding AB (publ), en ledande leverantör av kompletta tillverkningslösningar, har erhållit ISO 27001 certifiering för Information Security Management System (ISMS). Detta är ytterligare en bekräftelse på HANZAs ambition att uppfylla och efterleva den högsta nivån av internationella krav gällande informationssäkerhet och skydd av kunddata.

"Säker informationshantering är avgörande för en kontraktstillverkare. Certifieringen innebär att vi håller en hög nivå inom säkerhetskontroller, informationsteknik och cybersäkerhet för våra kunder." säger Erik Stenfors, vd för HANZA."

Efter en omfattande revisionsprocess utfärdades certifieringen av Lloyd's Register Quality Assurance Limited. Certifierade bolag granskas kontinuerligt och grundligt för att säkerställa att de följer de rutiner och policyer som krävs samt visar kontinuerliga förbättringar.

Om HANZA:

HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna  fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.
HANZA grundades år 2008 och omsätter sedan 2019 över 2 miljarder kronor. Bolaget har egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.
Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge,
Oerlikon, SAAB och Siemens.
HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information: www.hanza.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/