Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

Hanza Holding AB: HANZA utvecklar verksamheten i Sverige

11:34 / 9 June 2021 Hanza Press release

HANZA Holding AB (publ) ser ett fortsatt gott marknadsläge och utvecklar verksamheten i Sverige med investeringar om ca. 25 MSEK samt ett förstärkt teknikområde.

HANZA erbjuder produkttillverkning genom sex tillverkningskluster. För att möta en god försäljningsutveckling genomförs nu en expansion av tillverkningskluster Sverige med investeringar och invigning av en ny tekniklokal.

Inom mekaniken genomförs ett investeringspaket som omfattar maskiner för bockning och svetsning av tunnplåt, sammanlagt ca. 18 MSEK.

Inom elektroniken öppnar HANZA denna vecka en ny lackavdelning om ca. 200 kvm. Där har tre helautomatiserade linor för lack och limning installerats, varmed HANZA kan erbjuda kretskort för tuffa miljöer som en del av sitt tillverkningskoncept. Vidare investerar HANZA även i ytterligare ytmonteringsmaskiner, sammanlagt ca. 7 MSEK.

"Pandemin har tydliggjort nackdelen med använda spridda tillverkare som levererar var sin del av produkten", säger Erik Stenfors, VD HANZA. "Nu upplever flera produktbolag en volymuppgång, varför flexibilitet i tillverkningsledet kommer att vara en avgörande konkurrensfördel. HANZA erbjuder detta genom komplett och regional tillverkning."

Om HANZA:

HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna  fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.
HANZA grundades år 2008 och omsätter sedan 2019 över 2 miljarder kronor. Bolaget har egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.
Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge,
Oerlikon, SAAB och Siemens.
HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information: www.hanza.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/