Industrial communication

HMS Networks

HMS Networks levererar kommunikationsteknologi för industriell automation. Produktutbudet består av nätverkskort och produkter för ihopkoppling av olika nätverk samt produkter inom Remote Management. Produkterna marknadsförs under varumärkena Anybus, Ixxat, eWON samt Intesis.Industriell kommunikation

HMS Networks är en global leverantör av produkter inom området kommunikationsteknologi. Bolagets huvudkompetens ligger i att få olika typer av industriella apparater och maskiner att kommunicera med varandra. Precis som världen i övrigt talar dessa enheter ofta olika språk och det HMS utvecklar och säljer är produkter och system som tolkar och kopplar samman dessa trots olika så kallade nätverksstandarder. Utöver detta utvecklar HMS produkter och mjukvara för fjärrövervakning och fjärrstyrning. HMS säljer över 90 procent av sina produkter utanför Sverige och finns representerade i ett femtiotal länder med egna säljkontor på de tio viktigaste marknaderna där Tyskland, Japan och USA är de allra mest framträdande.

Anybus (cirka 60% av försäljningen)

I den industriella världen finns det många olika typer av nätverk beroende på geografisk marknad och bransch. Man kan likna dem vid språk som används i olika delar av världen. Anybusprodukter används för att koppla upp industriella enheter till dessa olika nätverk. Produkterna delas in i integrerade nätverkskort (Anybus Embedded) som designas in i kundens produkt och fristående enheter (Anybus Gateways) som fungerar som en översättare mellan maskiner och nätverk. Från 2016 finns även HMS trådlösa produkter som en egen underkategori: Anybus Wireless. Fabriksautomation är den viktigaste marknaden för Anybus men produkterna används även inom områden som byggnader, fordon, processanläggningar och infrastruktur.

Anybus embedded säljs via direktförsäljning till tillverkare av automationsprodukter. Vid en så kallad ”design-win” bestämmer sig kunden för att använda Anybus och monterar därefter in en Anybusmodul vid varje ny produkt som görs. Anybus gateways och wirelessprodukter säljs både via direktförsäljning och distributörer.

Avseende Anybus embedded är konkurrenten ofta kunden själv som kan välja att utveckla nätverkslösningar internt, vilket svarar för merparten av den globala volymen av integrerade nätverkskort. Företag som Hilscher, Prosoft, Moxa och Molex konkurrerar med HMS i olika delsegment inom gateways.

eWON (cirka 20% av försäljningen)

eWON Remote Solutions tillhandahåller Industrial Internet of Things(IIoT)-lösingar. Genom att ansluta en eWON-produkt till en industriell maskin, blir maskinen uppkopplad till internet vilket ger användarna tillgång till maskinens data när som helst, var som helst. eWON Remote Solutions blev en del av HMS erbjudande efter förvärvet av det belgiska företaget eWON S.A. i februari 2016. Erbjudandet innefattar nu även Netbiter Remote Management som utvecklas av HMS i Halmstad. All industriell utrustning kan fjärrstyras och fjärrövervakas med eWON-lösningar. PLC:er är det vanligaste att koppla upp men det finns även användare inom reservkraftsgeneratorer, UPS:er, vindkraftverk, solpaneler, telekombasstationer, tankar, vattenbassänger etc. eWON-produkter säljs huvudsakligen genom ett nätverk av distributörer.

Det finns flera leverantörer av fjärr- och övervakningslösningar, men de flesta är specialiserade på en viss bransch eller marknadssegment. Under det nya eWON-paraplyet, är HMS ett av de ledande företagen inom fjärråtkomst och hantering av industriell utrustning.

Ixxat (cirka 15% av försäljningen)

IXXAT - som förvärvades av HMS 2013 - är ett varumärke på automationsmarknaden, framförallt för lösningar inom CAN (Controller Area Network), säkerhet och bilindustri. HMS IXXAT-erbjudande består av många olika standardprodukter som löser vanliga kommunikationsproblem i maskiner. Men HMS IXXAT-team fokuserar också på kundanpassade lösningar för företag som behöver skräddarsydda kommunikationslösningar. Industriell automation och fordonsindustrin är viktiga marknader för HMS IXXATprodukter. IXXAT-lösningar används även inom exempelvis medicinsk automation, energiproduktion, tunga fordon, infrastruktur etc.

IXXAT-produkter säljs både direkt och via distributörer. Många IXXAT-produkter har en liknande design-win-baserad affärsmodell som Anybus Embedded. En central del av IXXAT-varumärket är tjänster och kundanpassade produkter.

CAN är en mogen teknologi och andra företag erbjuder liknande produkter. HMS breda produktportfölj och tekniska kompetens sticker dock ut från mängden. IXXAT Automotive Solutions, IXXAT-Safety och IXXATPC-kort har en unik kombination av hårdvara och mjukvara.

Intesis (cirka 7% av försäljningen)

I juni 2016 förvärvade HMS det spanska bolaget Intesis Software SLU. Precis som HMS erbjuder Intesis kommunikationslösningar, men för fastigheter. Intesis huvudmarknad är Europa, men produkterna används i mer än 100 olika länder runtom i världen. Precis som HMS har Intesis en gedigen historia av innovation och att föra ut nya idéer och teknik på marknaden. Intesis grundades 2000 och har under de senaste åren vuxit kraftigt. Erbjudandet kan delas in i tre delar, IntesisBox: ett urval av kommunikationsgateways för fastighetsautomation, IntesisHome: en komplett IoT-lösning för att ansluta luftkonditioneringsutrustning till Internet, HouseinHand: en app för iOS eller Android där användarna kan styra hela sitt hem med sin smartphone. 

Tell a friend

Here you can tip someone by sending a link to this page:

Share

Share this link to your network through social media.