Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Hoylu

Digital tools for all teams

Hoylu

Hoylu tillhandahåller mjukvara, inmatningsverktyg och skärmar för kreativt samarbete oberoende av de medverkandes fysiska position. Lösningarna hjälper till att koppla ihop analoga och digitala arbetsmetoder i syfte att underlätta samarbete. Bolagets produkter kan därför involvera flertalet personer med olika kompetenser i skapandeprocessen.Helhetslösningar för presentation och interaktivt samarbete

Hoylu erbjuder helhetslösningar för presentation, kommunikation och interaktivt samarbete. Dessa skapas med hjälp av Hoylus dotterbolag We-Inspires mjukvara i kombination med hård- och mjukvara från diverse underleverantörer. Lösningarna är flexibla och kan i hög grad anpassas efter den enskilda kundens behov. Produktkatalogen innefattar lösningar för mindre mötesrum, utvecklingslabb och visningsrum samt möjlighet för enskilda medarbetare att på distans koppla upp sig mot dessa. Hoylu har ambitiösa tillväxtmål för de kommande åren och vill, genom att sälja en mix av hård- och mjukvara, uppnå en bruttomarginal om minst 50%. I takt med att andelen mjukvara ökar är dock målsättningen att bruttomarginalen ska ligga kring 75-80%.

Marknaden för kreativa kommunikationslösningar väntas framgent drivas av bland annat globalisering, specialisering, innovationsbehov och digitalisering. Kort sagt ökar behovet av att specialister, möjligen placerade i olika delar av världen, som på ett enkelt och effektivt sätt ska kunna arbeta och samarbeta med varandra med hjälp av Hoylus lösningar.

Hoylus målsättning är att förbättra och förenkla hur människor presenterar, skapar idéer och samarbetar i varje steg av företags processer och organisationer. Vi tror att detta kommer att förbättra människors arbetslivskvalitet genom att ge dem möjligheten att samarbeta på ett smidigt sätt, oberoende av var de befinner sig.

Global marknad

Hoylus huvudsakliga marknad är Europa och USA, men Hoylu har även etablerat relationer med återförsäljare på de asiatiska marknaderna. Vid sidan av egna säljsatsningar mot, i huvudsak bygg- respektive utbildingsektorn har bolaget ett brett och växande partnernätverk i syfte att nå nya kunder.

Hoylu bedömer att företag med mer än 50 anställda kommer att vara de huvudsakliga köparna av Hoylus lösningar för Enterprise Collaboration. Data från OECD SDBS databas visar att det finns ungefär 640 000 företag totalt med minst 50 anställda i Hoylus största marknader med totalt 150 000 sådana företag enbart i USA.

Hoylu Inspiration Suite

Hoylu Inspiration Suite innehåller ett antal mjukvarulösningar som låter användare skapa och arbeta med arbetsytor online, och samarbeta i realtid med andra användare. Molnbaserade arbetsmöten kan ske från många olika platser samtidigt, så att användare från hela världen kan samarbeta i en virtuell arbetsplats. Mjukvaran erbjuds med traditionell licensiering och en abonnemangsmodell som gör det enkelt för företag att hitta en flexibel lösning.

Sketch: Möjliggör för användaren att rita, måla och skissa idéer och dela dem med världen på ett intuitivt och enkelt sätt. Sketch innehåller en obegränsad duk och kan på ett smidigt sätt ansluta flertalet personer tillsammans i syfte att samarbete.

Flow: Används för att strukturera och planera idéer med goda möjligheter till samarbete. Flow har stöd för de flesta processmetoder som Agile, BIM, LEAN, PHP och Six Sigma. Mjukvaran kan även hantera flertalet filformat så som JPG, PNG, PPT och PDF.

Därtill innehåller Hoylu Inspiration Suite även Paper, som överför analogt fysiskt tecknande till Hoylus mjukvarulösningar, samt Insight, som visualiserar data.

Hoylu Bundles - Hårdvarupaketeringar

Hoylu Inspiration Suite säljs paketerad i ett antal olika hårdvarulösningar. Huddlewall Edition, som är en större projektor-baserad lösning tillgänglig i flera storlekar. Display Edition, utgörs av tryckkänsliga skärmar i olika storlekar. Personal Edition, som installeras i en vanlig dator, tablet eller annan mobil enhet. Hoylu köper, om möjligt, hårdvaran från större aktörer så som LG och NEC. Egen hårdvara används i regel endast om kvalitativa massmarknadsprodukter saknas. Huddlewall är ett exempel på egen hårdvara.