Öppen IoT-plattform för operatörsmarknaden

Indentive

Indentive är verksamt inom app-utveckling, cloud-lösningar och Internet of Things (IoT)-teknologi. Bolaget har två affärsområden, Utvecklingshuset som kan liknas vid en konsultverksamhet samt Connective, en öppen IoT-plattform som riktar sig till operatörer på fibermarknaden.Bakgrund inom IP-TV

Indentive grundades 2011 av sex konsulter med kunskap inom framförallt teknik för TV och media. Inledningsvis var bolaget ett utvecklingshus för strömmande media och interaktiva tjänster. Utifrån en historik inom så kallad "middle-ware IP-TV" har bolaget sedan starten verkat som utvecklingspartner till operatörer, stadsnät och bostadsbolag. Indentive är specialiserat inom app-utveckling, cloud-lösningar och IoT-teknologi.

Sedan 2015 har Indentive satsat stora resurser på utveckling av en egen produkt inom IoT. Resultatet är Connective, en operatörsbaserad produkt som möjliggör en horisontell tjänsteplattform för olika IoT-tjänster. Indentive arbetar idag nära ett flertal operatörer, stadsnät, fastighetsbolag samt elbolag i Sverige och har erfarenhet även av den internationella operatörsmarknaden. Connective lanserade 2017 och har sedan dess tecknat avtal med flertalet svenska stadsnät.

Utvecklingshuset

Affärsområdet är lönsamt och består av cirka 30 utvecklare, främst verksamma inom utveckling av kundanpassade lösningar för strömmande media. De flesta affärer bygger på att kunden betalar för utveckling per nedlagd timme. I vissa fall används även fastpris. Utvecklingshuset används främst som en inhyrd utvecklingsavdelning där bolaget utvecklar, designar och implementerar hela system samt knyter samman befintliga system. Affärsområdet sköter även drift av system för leverans av IP-TV exempelvis åt Kalejdo. Vidare sker utveckling av Connective hos Utvecklingshuset.

Bolaget har utvecklat flertalet appar, bland annat inom sport, åt exempelvis Camp Sweden, Linköping HC, Linköping FC och SHL. Vidare har utvecklingshuset även gjort appar åt Jönköpings kommun och Veronica Maggio.

Connective

Plattformen lanserades under 2017 och riktar sig till kommunikationsoperatörer inom fibernät. Connective är en öppen plattform som ger operatöreren möjlighet att erbjuda kunderna hela infrastrukturen för IoT som, vid sidan av Bredband, TV och telefoni, blir ytterligare en tjänstevertikal. Att plattformen är öppen innebär att flera olika tjänsteleverantörer kan erbjuda exempelvis ett larm med övervakning och skalskydd i konkurrens med varandra. Därtill möjliggör plattformen ett samlat användargränssnitt för slutkunden där samtliga produkter och tjänster inom IoT, som slutkunden väljer att använda, kan anslutas.

Affärsmodellen har flera intäktsströmmar där den viktigaste, åtminstone initialt, är en månatlig intäkt per slutkund via kommunikationsoperatören. Därutöver kommer Indentive att erhålla en andel av värdet på de tjänster och den hårdvara som säljs genom Connective. Typiska tjänster är exempelvis försäkringslösningar där IoT-utrustning installeras i hemmet i syfte att upptäcka hot om brand och fuktläckage, mätning av vatten/el/värme, larmtjänster samt styrning (automatisk och manuell) av t.ex. belysning, media och vitvaror.

För 2017 är bolagets målsättning att ha minst en operatör i drift. I slutet av 2018 är målet att ha minst en internationell kund med mer än 250 000 slutkunder i drift. För 2019 gäller detsamma fast då en operatör med minst 1 000 000 slutkunder.

Svårdifferentierade produkter har gjort konkurrensen hård bland operatörerna, vilket pressat marginalerna. Med Connective kan såväl genomsnittsintäkten per kund som marginalen öka genom att operatören även kan erbjuda IoT-tjänster. Hittills har ett 20-tal operatörer, stadsnät och elbolag visat intresse för att erbjuda Connective i sina nät.

Genom partnern Kalejdo har Indentive under H2 2017 ingått avtal avseende Connective med stadsnät i både Varberg och Jönköping. I ett inledande skede torde dessa kunder främst använda Connective för kommunala bostadsbolag samt larm- och trygghetstjänster. Vidare har Indentive även tecknat avtal med Uppsalahem avseende Connective.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.