News

Intervacc

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News Select year
Ny VD i innovativa och växande vaccinbolaget Intervacc

12 Dec

08:30

Delårsrapport Intervacc AB januari - september 2018

29 Nov

08:30

Ny kompletterande Strangvac studie påvisar immunologiskt minne under lång tid

15 Oct

08:30

Delårsrapport Intervacc AB januari - juni 2018

30 Aug

08:30

Intervacc presenterar på Investerardagen 27 augusti

20 Aug

14:05

Intervacc beviljas Eurostars finansiering för vidareutveckling av vaccin till gris.

12 Jul

08:30

Intervacc tecknar avtal om framtida fyllning och frisläppning av Strangvac.

9 Jul

13:00

Intervacc AB byter Certified Adviser till Eminova Fondkommission AB

29 Jun

16:00

Kommuniké från årsstämma i Intervacc AB (publ)

14 Jun

16:30

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Intervacc AB (publ).

1 Jun

10:45

Delårsrapport Intervacc AB januari - mars 2018

25 May

08:30

Nordvaccs samarbete med tillverkaren IDT Biologika kommer inte att förnyas

24 May

20:45

Intervacc beviljas beviljas medel från Vinnova för att utveckla ett nytt vaccin

24 May

11:00

Kallelse till årsstämma i Intervacc AB (publ)

16 May

18:42

Intervacc AB: Sista dag för handel med BTA

2 May

14:30

Nytt datum för årsstämma i Intervacc AB (publ)

25 Apr

08:30

Intervacc AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017

24 Apr

21:00

Intervacc AB:s företrädesemission övertecknad

12 Apr

16:00

Intervacc AB (publ): Insynspersoner överlåter teckningsrätter vederlagsfritt.

28 Mar

12:00

Inbjudan till Intervaccs bolagspresentationer.

14 Mar

11:00

Intervacc AB (publ) offentliggör prospekt avseende nyemission av aktier

13 Mar

19:30

Nordvaccs avtal med tillverkare av minkvaccin uppsagt i sin nuvarande form. Intervacc avser att omförhandla avtalet med mål om bättre villkor.

13 Mar

12:00

Kommuniké från extra bolagsstämma i Intervacc AB (publ)

9 Mar

16:00

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INTERVACC AB (PUBL)

19 Feb

13:30

Intervacc AB offentliggör företrädesemission om cirka 61 MSEK inför storskalig GMP-tillverkning av Strangvac®

18 Feb

18:00

Hästnäringen - Strangvac ett viktigt verktyg i kampen mot kvarka

16 Feb

10:30

Bokslutskommuniké 2017 Intervacc AB

15 Feb

08:30

Intervacc medverkar på Aktiespararnas Aktiekväll i Stockholm

13 Feb

14:30

Ändrat datum för offentliggörande av bokslutskommuniké 2017

9 Feb

12:30

Avtal med tillverkare av nytt kvarkavaccin nu slutfört.

30 Jan

08:30

Viktiga framsteg har gjorts för utvecklingen av ett nytt vaccin mot infektioner orsakade av Staphylococcus aureus.

10 Jan

08:30

Styrelsemedlem avgår på egen begäran från Intervaccs styrelse

4 Jan

08:30

Tell a friend

Here you can tip someone by sending a link to this page:

Share

Share this link to your network through social media.