Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Intervacc AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016

13:00 / 25 April 2017 Intervacc Press release

Idag publicerar Intervacc AB sin årsredovisning för 2016 på bolagets hemsida www.intervacc.se. En Pdf-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.

Rådgivare

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser avseende Nasdaq First North.

För mer information vänligen kontakta:
Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Denna information har lämnats i enlighet med lagen om (2007:528) om värdepappersmarknaden (VpmL). Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2017 kl. 13:00 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/