Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Lanserar tre nya djurläkemedel i Sverige

10:00 / 21 June 2017 Intervacc Press release

Nordvacc Läkemedel AB som är ett helägt dotterbolag till Intervacc AB (publ) lanserar tre nya produkter på den svenska veterinära läkemedelsmarknaden. De nya produkterna utgör ett första steg i Nordvaccs strategi att utvidga sin produktportfölj. Samtliga produkter finns tillgängliga för leverans hos svenska apotek under juni månad.

Kort om produkterna och marknaden

De tre nya receptbelagda läkemedlen utgörs av
  • Två antibiotikaformuleringar som är avsedda för livsmedelsproducerande djur.
  • Ett läkemedel avsett för inhalationsnarkos på sällskapsdjur, inklusive hästar.

Den ena av antibiotikaprodukterna är avsedd för behandling av juverinflammation hos mjölkkor vilket idag är ett stort ekonomiskt problem inom mjölkproduktionen. Den andra produkten används framförallt som behandling av svårtartad bakteriell lunginflammation på gris.

Bolaget uppskattar att den svenska marknaden för dessa tre produkter idag omsätter ca. 15 miljoner kronor årligen. Målsättningen är att nå en 15-procentig andel av den svenska marknaden under den kommande 12 månadersperioden.

"Det är glädjande att vi nu ser ett första resultat av Nordvaccs nya samarbete med spanska Divasa Farmavic och brittiska Animal Care. Vi ser fram emot ett fortsatt spännande samarbete och fler intressanta produkter i vår produktportfölj" - säger Nordvaccs VD Rune Bergman i en kort kommentar.

Fullständig information och produktresumé avsedd för veterinärer och/eller hälso- och sjukvårdspersonal finns på Nordvaccs hemsida www.nordvacc.se.

För mer information vänligen kontakta: 

Rune Bergman, VD Nordvacc Läkemedel AB
E-post: rune.bergman@nordvacc.se
Tel: 08-449 46 51

Produktfrågor
Zoltan Dobolyi, Produktchef
E-post: zoltan.dobolyi@nordvacc.se
Tel: 08-449 46 53

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2017 kl. 10:00 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/