Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Viktiga framsteg har gjorts för utvecklingen av ett nytt vaccin mot infektioner orsakade av Staphylococcus aureus.

08:30 / 10 January 2018 Intervacc Press release

Intervacc går nu vidare i utvecklingen av ett vaccin mot infektioner orsakade av Staphylococcus aureus. En metod har utvecklats som avsevärt förenklar och effektiviserar produktion av de komponenter som ingår i ett nytt vaccin, INV412, mot S. aureus infektioner. Vaccinkandidaten INV412 består av flera fusionerade proteiner och har tagits fram med den nya metoden. Flera av de ingående komponenterna har vid tidigare studier resulterat i skyddande antikroppar. Konceptet bakom INV412 är en utveckling av den strategi som används för Strangvac®, Intervaccs vaccin mot kvarka på häst.

Internationell forskning kring utveckling av ett vaccin mot S. aureus infektioner är intensiv och de svårigheter som företag och forskare stött på har ofta berott på faktorer vilka med Intervaccs tidigare resultat och nya framsteg kan minimeras.

"Detta är väldigt spännande och utgör ytterligare ett viktigt steg i Intervaccs utveckling till att bli ett bolag med flera projekt med stor potential inför framtiden vid sidan om Strangvac® och INV274 mot streptokockinfektion på gris" säger Jan-Ingmar Flock, VD Intervacc AB i en kommentar.

Mastit (juverinfektion) på kor är ett globalt problem och orsakas ofta av S. aureus, och den primära målgruppen kommer att vara kor när effekten hos INV412 dokumenterats. Kostnaderna relaterade till mastiter beräknas årligen uppgå till ca 200 MSEK bara i Sverige och i USA ca 4500 MSEK. Behovet av ett vaccin som komplement till andra förebyggande åtgärder är mycket stort.

Genom att S. aureus ger upphov till allvarliga och ofta svårbehandlade infektioner på människa, kommer erfarenheter från INV412 på ko att kunna tas vidare inför framtida utveckling av ett S. aureus vaccin på människa. Vaccination mot bakteriella infektioner ses inför framtiden som en av de viktigaste åtgärderna för att minska överanvändningen av antibiotika, vilket har lett till förfärande problem med resistensutveckling och spridning av MRSA (Methicillin Resistant S. aureus).

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör

E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com

Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2018 kl. 08:30 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Remium Nordic Holding AB som Certified Adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/