Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Intervacc tecknar samarbetsavtal med Karolinska Institutet för vidareutveckling av en ny generation vacciner inom djurhälsa

09:45 / 15 June 2020 Intervacc Press release

Stockholm den 15 juni 2020 - Bioteknikföretaget Intervacc AB (publ) meddelar idag att man förlängt sitt samarbetsavtal med Karolinska Institutet (KI) gällande vidareutveckling av en ny generation vacciner baserade på rekombinanta proteiner. Forskargruppen vid Karolinska Institutet under ledning av professor Birgitta Henriques Normark förstärks och fortsätter det mycket framgångsrika samarbetet mellan KI, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Intervacc. Detta är ett samarbete som lett till utvecklingen av Strangvac, ett nytt innovativt vaccin mot den mycket smittsamma och allvarliga infektionssjukdomen kvarka som drabbar hästar. Avtalet omfattar även fortsatt utveckling av två andra vacciner med stor potential inom djurhälsa. 

"Det är väldigt givande att vi kan knyta till oss ett erkänt forskarteam som leds av professor Birgitta Henriques Normark som har mångårig erfarenhet av bakteriologisk forskning och vaccinutveckling. Tillskottet kommer ha stor betydelse för våra pågående vaccinutvecklingsprojekt " säger Jan-Ingmar Flock, forskningschef på Intervacc.

"Vi glädjs åt att kunna knyta till oss ett erkänt forskarteam som leds av professor Birgitta Henriques Normark. Vi är mycket nöjda med de resultat som våra forskargrupper på KI och SLU redan har uppnått. Tillsammans ligger vi i den absoluta framkanten av vaccinteknologin", säger Andreas Andersson, VD på Intervacc AB.

Intervaccs projektportfölj innefattar utöver Strangvac, två utvecklingsprojekt för nya vacciner, ett mot streptokockinfektion på gris och ett andra mot bakterien Staphylococcus aureus som orsakar mastit, en svårbehandlad infektionssjukdom i juvret hos mjölkkor.

Bakterien Streptococcus suis orsakar blodförgiftning och hjärnhinneinflammation hos smågrisar som leder till omfattande förluster i grisproduktionen. Globalt finns närmare en miljard grisar och det finns ett stort behov av ett effektivt vaccin på marknaden. Utveckling av nya effektiva, säkra och kostnadseffektiva vacciner är generellt av högsta vikt inte minst med tanke på problematiken med antibiotikaresistens - ett av de allvarligaste hoten mot vår hälsa.

"Jag är mycket nöjd med det förnyade avtalet med Intervacc och vi är glada att få fortsätta arbetet tillsammans med utvecklingsteamet. Tillsammans är vi ledande inom området att utveckla vacciner baserade på rekombinanta proteiner, och vi är övertygande om att vi bara är i början av detta expanderande fält. Avtalet bekräftar Intervaccs och KI:s långsiktiga engagemang för projektet.", säger professor Birgitta Henriques Normark på Karolinska Institutet.

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Andersson, VD
E-post: andreas.andersson@intervacc.se,Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för omgående offentliggörande den 15 juni 2020 kl 09.45 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se,+46 (0)8-684 211 10 som Certified Adviser.

Om Karolinska institutet

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Om Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

SLU är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos SLU samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld. För mer information besök hemsidan www.slu.se

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB

E-post: adviser@eminova.se,Tel: +46 (0)8 - 684 211 10

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/