Bekämpar veterinärmedicinskt betydelsefulla infektioner

INTERVACC

Intervacc är ett life science-bolag som utvecklar, marknadsför och säljer vacciner och läkemedel för djurhälsovård. Bolaget har dels befintlig försäljning via dotterbolaget Nordvacc samt bedriver även utveckling av vaccin. Intervaccs huvudprodukt är vaccinet Strangvac® som skyddar mot hästsjukdomen kvarka. Efter många års forskning och utveckling befinner sig Intervacc i slutskedet av utvecklingen av Strangvac®. Bolaget är även igång med en ny vaccinkandidat mot en allvarlig streptokockinfektion på grisar samt en vaccinkandidat mot juverinfektion på kor.

Financials

INTERVACC

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 50,8 41,4 15,9
Omsättningstillväxt -13,6% -19,4% -67,7%
Rörelseresultat MSEK -13,7 -17,6 -24,3
Rörelsemarginal -28,5% -45,4% -194,4%
Vinst per aktie KR -0,79 -0,43 -0,65
Utdelning per aktie KR 0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK 164,9 201,6 177,3
Soliditet 91,8% 98,4% 99,0%
Nettoskuld MSEK -7,2 -48,6 -23,8
Antal miljoner aktier 16,1 37,7 37,7