Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

INVISIO Communications

Communication in extreme environments

INVISIO Communications

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem med hörselskydd som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera samt att arbeta effektivt. Systemen består av headset och kontrollenheter med anslutningar till exempelvis en extern gruppradio eller ett fordons intercomsystem.System som ger ökad säkerhet och operativ förmåga

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem med hörselskydd som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera samt att arbeta effektivt. Systemen består av headset och kontrollenheter med anslutningar till exempelvis en extern gruppradio eller ett fordons intercomsystem. Lösningarna innebär operationella fördelar och ökad säkerhet för militärer samt säkerhetspersonal. De bidrar även till att sänka individens och samhällets kostnader för hörselskador.

Produktutvecklingen inom koncernen är baserad på god förståelse för arbetsmiljön för användare och enheter/förband och deras specifika behov. Genom att kombinera olika teknologier och kompetenser inom akustik, elektronik, mekanik och mjukvara skapar INVISIO innovativa och användaranpassade lösningar. Tillverkningen utförs i huvudsak av kontraktstillverkare.


Ny produktkategori för kommunikation i fordon

För närvarande pågår färdigställandet av ett intercomsystem för fast eller bärbar användning i fordon. Systemet är framtaget för att kunna användas fristående eller tillsammans med INVISIOs befintliga kommunikationssystem och är avsett att förenkla och göra kommunikationen effektivare för användare som växlar mellan att röra sig i och utanför fordon.

Växande nischmarknad

INVISIOs nuvarande kunder finns primärt inom försvar och polis. För närvarande kommer mer än 90 procent av INVISIOs intäkter från militära kunder. Branschstatistik visar att det globalt finns cirka 50 miljoner soldater, varav ungefär 20 miljoner bedöms vara aktiva. Det största antalet soldater finns i länder i Asien men deras försvarsmakter investerar ännu inte i avancerade kommunikations- och hörselskyddssystem. Teknikmogna länder med medvetenhet runt hörselskyddsfrågor, och vars soldater under uppdrag har tillgång till avancerad radiokommunikation, utgör INVISIOs primära målgrupp. I dessa länders försvarsmakter tjänstgör cirka två miljoner potentiella användare.

Andelen radioanvändare växer kontinuerligt och drivs framförallt av försvarsmakternas ökade krav på operativ förmåga, säkerhet och effektivitet under uppdrag. Dessutom driver INVISIO tillväxten genom att utveckla nya, innovativa lösningar som gradvis höjer branschens krav på prestanda, funktionalitet och användarupplevelse.

Nuvarande målmarknad

Försvarskunder investerar vanligen i INVISIOs system i samband med att de moderniserar sin kommunikationsutrustning. Värdet av den globala marknaden för INVISIOs nuvarande produkter uppskattas till cirka 20 miljarder kronor. Kunderna gör i regel upphandlingar med intervaller om fyra år vilket innebär att den genomsnittliga årliga målmarknaden för INVISIOs produkter är ungefär fem miljarder kronor.

Nuvarande målmarknad inkluderar inte den kommande produktkategorin för kommunikation i fordon. Med den nya kategorin breddar INVISIO produktutbudet mot försvars- och säkerhetsindustrin. Bolaget bedömer att marknaden för det nya intercomsystemet på sikt kan bli minst lika stor som de marknader som hittills har bearbetat med befintliga produkter.

Försäljning

Försäljningen sker primärt via ett globalt nätverk av partners och återförsäljare samt från huvudkontoret i Köpenhamn och egna försäljningskontor i USA, Frankrike och Italien. Affärerna sker vanligtvis via upphandlingar. Koncernen har ramavtal med lång löptid med försvarsmyndigheter i bland annat USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Danmark.

Ojämnt fördelat orderflöde och omsättning över året

INVISIOs marknad präglas av större upphandlingar med ofta långa ledtider på grund av omfattande processer med kundtester både i laboratorier och bland slutanvändare. Detta medför att orderingång och omsättning sett till enskilda kvartal kan variera och ge effekt på helåret.

Finansiella mål och strategier

Bolagets försäljning ska öka med i genomsnitt 20 procent per år. Rörelsemarginalen ska vara minst 15 procent. För att uppnå de finansiella målen arbetar INVISIO efter följande strategier:

• Öka marknadsandelen på befintliga marknader i Europa, Nordamerika och Oceanien.
• Geografisk expansion till tillväxtmarknader med långsiktig potential, bland andra Asien och delar av Mellanöstern och Sydamerika.
• Produktutveckling avseende såväl nya som vidareutvecklade produkter till nuvarande målgrupper.
• Kostnadseffektivitet inom bolaget och i tillverkning.