Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

INVISIO Communications

INVISIOs delårsrapport januari–september 2018: Förväntade order bakom lageruppbyggnad

08:30 / 26 October 2018 INVISIO Communications Press release

Stockholm den 26 oktober 2018

VD-kommentar
”I stora delar av världen ser vi fortsatta satsningar på kommunikation och säkerhet samt ökande försvarsbudgetar och vi förväntar oss en kontinuerlig förstärkning av vår position som ledande leverantör. Under det gångna kvartalet har vi en svagare orderingång till följd av upphandlingar med ojämn frekvens och branschens långa ledtider. Ökningen av varulagret har skett för att snabbt kunna leverera på order som vi har goda skäl att förvänta oss”, säger Lars Højgård Hansen, VD för INVISIO.

Juli–september 2018

 • Intäkter: 80,9 MSEK (75,5)
 • Bruttovinst: 47,0 MSEK (42,4)
 • Bruttomarginal: 58,1 % (56,2)
 • EBITDA: 12,7 MSEK (15,2)
 • Rörelseresultat: 11,6 MSEK (14,3)
 • Rörelsemarginal: 14,3 % (18,9)
 • Periodens resultat: 8,4 MSEK (13,1)
 • Periodens resultat per aktie: 0,19 SEK (0,30)

Januari–september 2018

 • Intäkter: 258,8 MSEK (247,6)
 • Bruttovinst: 152,4 MSEK (131,2)
 • Bruttomarginal: 58,9 % (53,0)
 • EBITDA: 46,1 MSEK (54,6)
 • Rörelseresultat: 42,9 MSEK (51,3)
 • Rörelsemarginal: 16,6 % (20,7)
 • Periodens resultat: 32,2 MSEK (47,4)
 • Periodens resultat per aktie: 0,73 SEK (1,08)

Viktiga händelser under kvartalet

 • Orderboken vid kvartalets slut var 82,3 MSEK (171,1).

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post: lhh@invisio.com

Thomas Larsson, CFO, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7735  |  E-post: thl@invisio.com


Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 8.30 CET.


Om INVISIO Communications AB (publ) 
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/