Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

INVISIO Communications

INVISIO Communications

INVISIO får GSA-status och kontrakt i USA

08:33 / 28 January 2019 INVISIO Communications Press release

INVISIO har tilldelats GSA-status och ett Schedule 84-kontrakt av U.S. General Services Administration (GSA), den federala myndighetens upphandlingsorganisation. Avtalet innebär att federala, statliga och lokala myndigheter snabbt och effektivt kan köpa INVISIO-utrustning direkt från bolaget under avtalade villkor.

Kontraktet trädde i kraft den 25 januari 2019 och GSA-kontraktets nummer är 47QSWA19D0031. Det gäller i fem år med möjlighet till tre stycken förlängningar om vardera fem år.

GSA kontraktet tilldelas efter en omfattande process för att utvärdera bolagets förmåga att leverera produkter till federala, statliga och lokala myndigheter. I utvärderingen ingår parametrar som bland annat organisationsstruktur, historisk leveransförmåga och kundnöjdhet.

INVISIO är i och med tilldelningen erkänt som en föredragen leverantör och har full behörighet att bedriva verksamhet direkt med federala och statliga myndigheter med hänvisning till GSA kontraktet.

"Vi är mycket glada över att framgångsrikt ha förhandlat fram ett avtal med GSA i USA. Som kvalificerad innehavare av ett GSA-kontrakt kan vi nu sälja våra taktiska kommunikations- och hörselskyddprodukter direkt till alla federala, statliga och lokala brottsbekämpande myndigheter", säger Ray Clarke, chef för INVISIO Communications Inc."Vi kommer att kunna nå ännu fler myndigheter genom att marknadsföra och sälja våra produkter genom GSA kontraktet. Jag tror att detta kan komma att bli en "game changer" för oss på den amerikanska marknaden."

Det femåriga så kallade IDIQ kontraktet (Indefinite Delivery, Indefinite Quantity), med möjlighet till tre stycken förlängningar om vardera fem år, beviljades officiellt den 25 januari enligt GSA-schedule 84, vilket inkluderar produkter och system för brottsbekämpning, säkerhet, brand, räddning, och nöd/katastrof.

"INVISIO's kommunikations- och hörselskyddssystem är världsledande och säkerställer ett bra hörselskydd samtidigt som användaren kan kommunicera i alla miljöer med bibehållen situationsmedvetenhet. Sedan vi öppnade vårt eget bolag INVISIO Communications Inc i USA i början av 2017 har det varit en av våra nyckelprioriteter att amerikanska myndighetskunder skall kunna göra inköp enkelt via vårt eget GSA-kontrakt. Jag gratulerar vårt amerikanska team för denna utmärkta prestation", säger Lars Højgård Hansen, VD för INVISIO.

Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 28 januari 2019 kl. 8.30 CET.

Om INVISIO Communications AB (publ)

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/