Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

INVISIO Communications

INVISIO Communications

INVISIO Communications AB: INVISIO: Inbjudan till telefonkonferens för Q4 och helåret 2018 den 15 februari kl 10:00

18:30 / 8 February 2019 INVISIO Communications Press release

INVISIO bjuder in media, investerare och analytiker till en telefonkonferens den 15 februari 2018 klockan 10:00 där VD Lars Højgård Hansen presenterar INVISIOs delårsrapport för perioden oktober-december samt helåret 2018.

Telefonkonferensen hålls på engelska och inleds med en kort presentation av rapporten följt av en frågestund.
Rapporten publiceras samma dag klockan 8.30.
Telefonnummer till konferensen
För att delta i konferensen ring ett av numren nedan. Vänligen ring in 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen startar på fastställd tid.
Sverige: +46 (0)8 5661 8467
Danmark: +45 32 72 04 17

Storbritannien: +44 (0)8444 819 752
Tyskland: +49 (0)69 2222 2625
Frankrike: +33 (0)1 70 700 781

Schweiz: +41 (0)44 58 07 145
Konferens-ID: 3047149
Webcast
För att följa presentationen via webben använd nedan länk:

https://edge.media-server.com/m6/p/foxpb7jv (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__edge.media-2Dserver.com_m6_p_foxpb7jv&d=DwQGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=FE-xWeWIiO1omr768PAYjw&m=r_x6GJLv_ocITh3kCjgRigPiFwkvUa68Ozl64Ic8U-w&s=Qhe6wRxqWPpOxNPYbJUarDAXjlODQqvuPJ3Uf_M6_zw&e=)

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: + 45 5372 7722 | E-post: lhh@invisio.com

Thomas Larsson, CFO, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7735 | E-post: thl@invisio.com

Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/