Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

INVISIO Communications

INVISIO Communications

INVISIO Communications AB: INVISIOs bokslutskommuniké 2018: Viktigt genombrott i USA och första ordern på nytt intercomsystem

08:30 / 15 February 2019 INVISIO Communications Press release

VD-kommentar
"Under kvartalet mottog vi en första order på vårt nya intercomsystem. Efter kvartalets slut fick vi ett viktigt kontrakt i USA (GSA) som kommer att göra det enklare för myndighetskunder att köpa våra produkter. Flera större förväntade order och åtföljande leveranser under andra halvåret har förskjutits till första halvåret 2019, vilket påverkar utfallet för kvartalet och helåret 2018. Detta är en funktion av de ofta långa ledtiderna i vår bransch. INVISIO har under 2018 arbetat vidare enligt den fastslagna strategin och genomfört de största satsningarna i bolagets historia i form av fortsatt produktutveckling och organisationsuppbyggnad, både inom FoU och försäljning. Satsningarna kommer att ge effekt under 2019 i form av ett antal nya produktlanseringar som förväntas bidra till att stärka vår konkurrenskraft och vår tillväxt", säger Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO.
Helår 2018

 •  Intäkter: 354,5 MSEK (365,7)
 •  Bruttovinst: 199,7 MSEK (202,3)
 •  Bruttomarginal: 56,4 % (55,3)
 •  EBITDA: 67,7 MSEK (82,9)
 •  Rörelseresultat: 63,5 MSEK (78,6)
 •  Rörelsemarginal: 17,9 % (21,5)
 •  Periodens resultat: 48,2 MSEK (62,3)
 •  Periodens resultat per aktie: 1,09 SEK (1,42)
Oktober-december 2018
 •  Intäkter: 95,6 MSEK (118,1)
 •  Bruttovinst: 47,4 MSEK (71,1)
 •  Bruttomarginal: 49,5 % (60,2)
 •  EBITDA: 21,6 MSEK (28,3)
 •  Rörelseresultat: 20,6 MSEK (27,3)
 •  Rörelsemarginal: 21,5 % (23,1)
 •  Periodens resultat: 16,0 MSEK (15,0)
 •  Periodens resultat per aktie: 0,36 SEK (0,34)
Viktiga händelser fjärde kvartalet
 •  Första beställningen av nytt intercomsystem.
 •  Orderboken vid kvartalets slut var 56,1 MSEK (153,4).
Viktiga händelser efter årets utgång
 •  INVISIO får GSA-status och kontrakt i USA.
 •  Styrelsen föreslår utdelning om 0,70 SEK per aktie (0,60).
För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7722 | E-post: lhh@invisio.com
Thomas Larsson, CFO, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7735 | E-post: thl@invisio.com
Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl. 8.30 CET.
Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/