Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

INVISIO Communications

INVISIO Communications

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Invisio Communications AB

09:40 / 7 March 2019 INVISIO Communications Press release

Flaggningsmeddelande i Invisio Communications AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556651-0987 Invisio Communications AB
Instrument Aktier
Innehavare Fjärde AP-fonden
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 822 207
Antal rösträtter 1 822 207
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-03-06
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 622 207
 - direkt innehavda rösträtter 2 622 207
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,95 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,95 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,95 % 2 622 207
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,95 % 2 622 207
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 2 622 207
 - andel av rösträtter 5,95 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Jannis Kitsakis
 - telefon 08-7877515
 - mejl jannis.kitsakis@ap4.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/