Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

INVISIO Communications

INVISIO Communications

INVISIO Communications AB: INVISIO får beställning från en befintlig kund inom försvarsdepartementet i USA

08:30 / 15 March 2019 INVISIO Communications Press release

INVISIO (IVSO) har fått en order på kommunikations- och hörselskyddssystem värd cirka 29 MSEK från en befintlig kund inom försvarsdepartement i USA. Leveransen är planerad under de kommande två kvartalen.

En amerikanska försvarskund har lagt ännu en order på cirka 29 miljoner kronor för att fortsätta utrusta soldater med INVISIO-kommunikation och hörselskydd.

INVISIOs kommunikationssystem omfattar avancerade headset och kontrollenheter som är lätta att använda och väl beprövade på fältet. Systemet säkerställer ett effektivt hörselskydd medan bäraren kan kommunicera med bibehållen situationsmedvetenhet.
För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: + 45 5372 7722 | E-mail: lhh@invisio.com

Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 15 mars 2019 kl. 8.30 CET.

Om INVISIO Communications AB (publ)

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/