Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

INVISIO Communications

INVISIO Communications

Ökat institutionellt ägande i INVISIO Communications AB

09:00 / 7 March 2019 INVISIO Communications Press release

Swedbank Robur fonder och Fjärde AP-fonden har vardera köpt ytterligare 800 000 aktier i INVISIO Communications AB. Aktierna har förvärvats från Lage Jonason.

 

Efter transaktionen innehar Swedbank Robur fonder 3 522 599 aktier, motsvarande 8,0 procent av bolagets aktier, och Fjärde AP-fonden 2 622 207 aktier, motsvarande 5,9 procent av bolagets aktier. Förvärven har skett från Lage Jonason, som efter transaktionen har 4 160 600 aktier, motsvarande 9,4 procent av aktierna.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: + 45 53 72 7722 | E-mail: lhh@invisio.com

Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/