Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

INVISIO Communications

INVISIO Communications

INVISIO Communications AB: INVISIO publicerar årsredovisningen för 2018

15:00 / 1 April 2019 INVISIO Communications Press release

INVISIO meddelar idag att årsredovisningen för 2018 finns tillgänglig på svenska och engelska. En digital version kan laddas ner på bolagets hemsida www.invisio.com samt kan läsas via länken nedan. 

En tryckt version av årsredovisningen går att beställa via e-postadressen IR@invisio.com.
För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: + 45 5372 7722 | E-post: lhh@invisio.com

Thomas Larsson, CFO, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7735 | E-post: thl@invisio.com
Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2019 kl. 15.00 CET.
Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/