Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

INVISIO Communications

INVISIO Communications AB: INVISIO utser likviditetsgarant

15:30 / 1 April 2019 INVISIO Communications Press release

INVISIO har idag ingått avtal med Erik Penser Bank AB om att Erik Penser Bank skall agera som likviditetsgarant i bolagets aktie. Avsikten är att främja likviditeten i aktien. Avtalet innebär i korthet att likviditetsgaranten ställer köp- och säljkurser för INVISIOs aktie samt säkerställer en låg spread mellan köp- och säljkurs.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: + 45 5372 7722 | E-mail: lhh@invisio.com

Thomas Larsson, CFO, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7735 | E-post: thl@invisio.com

Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 1 april 2019 kl. 15.30 CET.

Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/