Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

INVISIO Communications

INVISIO Communications

INVISIO Communications AB: INVISIOs delårsrapport januari-mars 2019: Svagt kvartal följt av stor order efter kvartalets utgång

12:00 / 2 May 2019 INVISIO Communications Press release

VD-kommentar
"INVISIOs första kvartal var omsättningsmässigt svagt, men efter kvartalets utgång fick vi en betydelsefull order på 111 MSEK från en ny kund inom Försvarsdepartementet i USA. Vi bedömer att det finns goda möjligheter för ytterligare beställningar från kunden under kommande år. Ordern mottogs genom vårt nyligen tilldelade GSA-kontrakt. Förhoppningen var att ordern skulle kommit tidigare, men eftersom detta var vår första order genom GSA-systemet så tog processen lite längre tid. Majoriteten av leveransen förväntas ske under det andra kvartalet då vi sedan tidigare har byggt upp ett lager för ordern", säger Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO.
Januari-mars 2019

 •  Intäkter: 66,8 MSEK (84,2)
 •  Bruttovinst: 40,7 MSEK (50,1)
 •  Bruttomarginal: 60,9% (59,6)
 •  EBITDA: 3,9 MSEK (19,5)
 •  Rörelseresultat: 1,5 MSEK (18,5)
 •  Rörelsemarginal: 2,2% (22,0)
 •  Periodens resultat: 1,5 MSEK (13,8)
 •  Periodens resultat per aktie: 0,03 SEK (0,31)
Viktiga händelser kvartalet
 •  INVISIO fick GSA-status och GSA-kontrakt i USA.
 •  INVISIO fick order värd cirka 29 MSEK från en befintlig kund inom försvarsdepartement i USA.
 •  Orderboken vid kvartalets slut var 48,3 MSEK (127,2).
För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7722 | E-post: lhh@invisio.com
Thomas Larsson, CFO, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7735 | E-post: thl@invisio.com

Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 12.00 CEST.
Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/