Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

INVISIO Communications

INVISIO Communications

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Invisio Communications AB

15:46 / 5 June 2019 INVISIO Communications Press release

Flaggningsmeddelande i Invisio Communications AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556651-0987 Invisio Communications AB
Instrument SE0001200015 Ordinary
Innehavare Anna Holding AG
 
Före transaktionen
Antal aktier 7 380 103
Antal rösträtter 7 380 103
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2019-05-28
Gränsvärde för antal aktier 15 %
Gränsvärde för rösträtter 15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 6 259 995
 - direkt innehavda rösträtter 6 259 995
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 14,19548 %
 - direkt innehavda rösträtter 14,19548 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 14,19548 % 6 259 995
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 14,19548 % 6 259 995
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 6 259 995
 - andel av rösträtter 14,19548 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Peter Ammann
 - telefon +41447866111
 - mejl peter.ammann@bzbank.ch

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/