Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

INVISIO Communications

INVISIO Communications AB: INVISIO får tilldelningsbeslut för ramavtal med svenska polisen

16:45 / 30 August 2019 INVISIO Communications Press release

INVISIO har fått tilldelningsbeslut för två ramavtal med svenska Polismyndigheten avseende kommunikationsutrustning med aktivt hörselskydd. Tilldelningsbesluten är inte att anse som tecknade avtal.

Avtalen omfattar kommunikationsutrustning med aktivt hörselskydd och är ramavtal gällande för två år med möjlighet att förlänga med ytterligare två år. Ingen volym garanteras under eventuell avtalstid, utan avrop kommer att ske när behov uppstår.

Upphandlingen kan bli föremål för överprövning inom tio dagar från tilldelningsbeslutet.

INVISIO avser lämna ytterligare information när bolaget har sådan och när avtalen är ingångna.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: + 45 5372 7722 | E-post: lhh@invisio.com
Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication,
INVISIO Communications
Mobil: + 45 53 72 7733 | E-post: mpn@invisio.com
Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 16.45 CEST.
 

Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/