Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

INVISIO Communications

INVISIO Communications AB: INVISIOs delårsrapport januari-juni 2019: Starkaste kvartal hittills

08:30 / 16 August 2019 INVISIO Communications Press release

VD-kommentar
"Orderingång, omsättning och resultat i andra kvartalet är de högsta hittills och är till stora delar hänförliga till ordern på 111 MSEK från den nya kunden USSOCOM (United States Special Operations Command). INVISIO erhöll även en strategisk genombrotts­order från tysk polis, vilket är en viktig referens för fortsatt marknadsbearbetning av kunder inom polis och säkerhet. Efter periodens utgång valde amerikanska Marinkåren INVISIO för ett nytt kommunikations- och hörselskyddsprogram och lade en första order om 43 MSEK. Den positiva utvecklingen sammantaget med en breddning av erbjudandet med bland annat Intercom och bearbetningen av nya användargrupper som polis och säkerhet gör att vi har all anledning att se positivt på INVISIOs fortsatta tillväxt," säger Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO.
April-juni 2019

 • Intäkter: 137,2 MSEK (93,8)
 • Bruttovinst: 87,2 MSEK (55,3)
 • Bruttomarginal: 63,5% (58,9)
 • EBITDA: 41,4 MSEK (13,9)
 • Rörelseresultat: 38,8 MSEK (12,8)
 • Rörelsemarginal: 28,2% (13,7)
 • Periodens resultat: 28,5 MSEK (9,9)
 • Periodens resultat per aktie: 0,65 SEK (0,23)
Januari-juni 2019
 • Intäkter: 204,1 MSEK (177,9)
 • Bruttovinst: 127,9 MSEK (105,4)
 • Bruttomarginal: 62,7% (59,2)
 • EBITDA: 45,3 MSEK (33,5)
 • Rörelseresultat: 40,3 MSEK (31,3)
 • Rörelsemarginal: 19,7% (17,6)
 • Periodens resultat: 30,0 MSEK (23,8)
 • Periodens resultat per aktie: 0,68 SEK (0,54)
Viktiga händelser under andra kvartalet
 • Stor order från det nya CASL-programmet inom USSOCOM (United States Special Operations Command) värd 111 MSEK.
 • Strategisk genombrottsorder från tysk polis.
 • Uppföljningsorder från SFAB (Security Force Assistance Brigades)
värd cirka 26 MSEK.
 • Orderboken vid kvartalets slut var 90,1 MSEK (147,0).
 

Viktiga händelser efter andra kvartalet
 • Amerikanska Marinkåren väljer INVISIO för sitt program för kommunikations- och hörselskyddsutrustning. Första ordern är värd 43 MSEK.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post: lhh@invisio.com
Thomas Larsson, CFO, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7735  |  E-post: thl@invisio.com
 

Telefonkonferens

INVISIO bjuder in media, investerare och analytiker till en telefonkonferens den 16 augusti klockan 10:00 där VD Lars Højgård Hansen presenterar INVISIOs delårsrapport för perioden januari-juni 2019.

Telefonkonferensen hålls på engelska och inleds med en kort presentation av rapporten följt av en frågestund.

Telefonnummer till konferensen
För att delta i konferensen ring ett av numren nedan. Vänligen ring in 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen startar på fastställd tid.

Sverige: +46 (0)8 5069 2180
Danmark: +45 32 72 80 42
Storbritannien: +44 (0)844 5718 892
Tyskland: +49 (0)69 2443 7351
Frankrike: +33 (0)1 76 70 07 94
Schweiz: +41 (0)31 580 0059
Standard internationellt: +44 (0) 2071 928 000

Konferens-ID: 256 3305

Webcast
För att följa presentationen via webben använd nedan länk:

https://edge.media-server.com/m6/p/45528g5g

Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019, kl. 08:30.
Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialist­kunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material­teknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/