INVISIO vinner nytt ramavtal med brittiska försvarsdepartementet genom partnern MCL – initialt ordervärde ca 90 MSEK

09:00 / 9 mars 2017 INVISIO Communications Pressmeddelande

Invisio Communications AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

INVISIO vinner nytt ramavtal med brittiska försvarsdepartementet genom partnern
MCL – initialt ordervärde ca 90 MSEK


                            Stockholm den 9 mars 2017INVISIO (IVSO) har genom sin lokala partner MCL ingått ett 4-årigt avtal med
det brittiska försvarsdepartementet gällande hörselskydd och
kommunikations-utrustning anpassade till specialinsatser på land, till havs och
i luften. Det initiala ordervärdet uppgår till £9,9M, varav INVISIOs del
uppskattas till £8,0M, motsvarande cirka 90 MSEK. Avtalet innehåller optioner
för ett femte år samt en komplett produktuppgradering två och ett halvt år in i
kontraktet. Dessa optioner är inte inkluderade i det initiala ordervärdet. 

Det nya avtalet är i tillägg till det avtal som slöts med försvarsdepartementet
2015 (THPS-avtalet). 

"Kontraktet är ännu en viktig milstolpe för vår bearbetning av den brittiska
marknaden. Det bekräftar kundens förtroende för oss som leverantör och
lösningens betydelse för det brittiska försvarets operativa förmåga samt som
skydd mot hörselskador", säger Lars Højgård Hansen, VD för INVISIO. 

INVISIOs lösning hjälper användarna att kommunicera och utföra uppdrag under
extrema och bullriga förhållanden genom att säkra bärarens
situationsmedvetenhet, förhindra hörselskador och samtidigt erbjuda ökad
komfort. 

Marlborough Communications Ltd (MCL) är INVISIOs partner i Storbritannien.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: + 45 53 72 7722 | E-mail: lhh@invisio.com

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Mobil: + 45 53 72 7733 | E-mail: tdl@invisio.com


Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 9 mars
2017 kl. 9.00 CET. 


Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer kommunikationssystem med integrerat hörselskydd
som gör det möjligt för användare att kommunicera och arbeta obehindrat i alla
miljöer, även under krävande förhållanden som vid kraftigt buller, vid hetta
eller under vatten. Systemen består av headset och avancerade kontrollenheter
som kan anslutas till ett brett utbud av annan kommunikationsutrustning.
Kunderna finns främst inom den offentliga sektorn. Försäljningen sker via ett
globalt nätverk av partners och till viss del direkt till slutkund. INVISIO är
noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets
webbplats www.invisio.com.

Visa som PDF

Visa original från Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholm

Denna information skickades av Nasdaq Stockholm http://www.nasdaqomx.com/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.