INVISIOs delårsrapport januari–juni 2017: Tillväxtsatsningar på nya produkter och försäljningskontor

08:30 / 18 augusti 2017 INVISIO Communications Pressmeddelande

Invisio Communications AB
Halvårsrapport

INVISIOs delårsrapport januari–juni 2017: Tillväxtsatsningar på nya produkter
och försäljningskontor


                          Stockholm den 18 augusti 2017

VD-kommentar
”Aktiviteten i INVISIO har varit hög under det första halvåret med fortsatta
tillväxt-satsningar på en utökning av produktportföljen, fler medarbetare inom
forskning och utveckling samt ökad marknadsnärvaro. Sedan ifjol har vi öppnat
två nya kontor och antalet anställda har ökat med nästan 50 procent. Ökningarna
av kostnaderna är uttryck för vår övertygelse om att INVISIO genom dessa
satsningar kan öka omsättningen väsentligt de kommande åren”, säger Lars
Højgård Hansen, VD, INVISIO. 

Januari–juni 2017

 -- Intäkter: 172,1 MSEK (163,1)
 -- Bruttovinst: 88,7 MSEK (85,4)
 -- Bruttomarginal: 51,6 % (52,4)
 -- EBITDA: 39,4 MSEK (48,3)
 -- Rörelseresultat: 37,0 MSEK (45,7)
 -- Rörelsemarginal: 21,5 % (28,0)
 -- Periodens resultat: 34,3 MSEK (45,6)
 -- Periodens resultat per aktie: 0,79 SEK (1,07)

April–juni 2017

 -- Intäkter: 84,2 MSEK (83,6)
 -- Bruttovinst: 40,5 MSEK (43,2)
 -- Bruttomarginal: 48,1 % (51,7)
 -- EBITDA: 15,4 MSEK (23,4)
 -- Rörelseresultat: 14,3 MSEK (22,2)
 -- Rörelsemarginal: 17,0 % (26,6)
 -- Periodens resultat: 11,6 MSEK (22,2)
 -- Periodens resultat per aktie: 0,26 SEK (0,52)

Viktiga händelser under kvartalet

 -- Avtalet med det brittiska försvarsdepartementet som slöts i mars 2017
   utökades med en tilläggsorder på ca 15 MSEK. Kontraktsvärdet steg därmed
   till
   105 MSEK.
 -- INVISIO fick en order på 30 MSEK gällande leveranser till det brittiska
   försvarets hörselskyddsprogram THPS.
 -- Amerikanska arméns TCAPS-program beställde utrustning för cirka 25 MSEK.
 -- Produkterbjudandet breddades med en batteriförsörjd kontrollenhet med två
   anslutningsportar, INVISIO V50.
 -- Orderboken vid kvartalets slut var 148,1 MSEK (187,4).

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 -- INVISIO vann ett tvåårigt kontrakt med det amerikanska
   försvarsdepartementet och fick en initial order på 60 MSEK.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7722 | E-post: lhh@invisio.com

Thomas Larsson, CFO, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7735 | E-post: thl@invisio.com


Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för
offentliggörande den 18 augusti 2017 kl. 8.30 CET. 


Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer kommunikationssystem med integrerat hörselskydd
som gör det möjligt för användare att kommunicera och arbeta obehindrat i alla
miljöer, även under krävande förhållanden som vid kraftigt buller, vid hetta
eller under vatten. Systemen består av headset och avancerade kontrollenheter
som kan anslutas till ett brett utbud av annan kommunikationsutrustning.
Kunderna finns främst inom den offentliga sektorn. Försäljningen sker via ett
globalt nätverk av partners och till viss del direkt till slutkund. INVISIO är
noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets hemsida
www.invisio.com.

Visa som PDF

Visa original från Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholm

Denna information skickades av Nasdaq Stockholm http://www.nasdaqomx.com/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.