Communication in extreme environments

INVISIO COMMUNICATIONS

INVISIO möjliggör störningsfri kommunikation i alla miljöer, såväl vid kraftigt oväsen som under vatten eller i extrem hetta. Bolagets patenterade teknik INVISIO Bone Conduction finns i samtliga av INVISIOs headset och denna placeras i örat och fångar upp vibrationer i käkbenet istället för traditionella ljudvågor.

Financials

INVISIO COMMUNICATIONS

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 365,7 408,6 531,2
Omsättningstillväxt 10,8% 11,7% 30,0%
Rörelseresultat MSEK 90,3 101,4 139,9
Rörelsemarginal 24,7% 24,8% 26,3%
Vinst per aktie KR 1,42 1,78 2,47
Utdelning per aktie KR 0,60 0,80 1,10
Eget kapital MSEK 259,9 319,4 393,2
Soliditet 75,9% 78,6% 77,3%
Nettoskuld MSEK -113,2 -167,4 -208,7
Antal miljoner aktier 44,1 44,1 44,1